„Padesátiletá tvorba Oldřicha Kulhánka, která se tak náhle před třemi týdny uzavřela, představovala jedinečnou kombinaci brilantní kresby a grafiky. Boudníkova cena mu byla udělena plným právem: díky své přesvědčivé a výrazné práci grafika a příkladnému, nesmlouvavému osobnímu postoji vůči totalitním systémům se stal jednou z velkých osobností českých dějin,“ řekl primátor Bohuslav Svoboda (ODS)

Oldřich Kulhánek se narodil 26. února 1940 v Praze. Studoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze v ateliéru profesora Karla Svolinského. V sedmdesátých létech měl za grafické listy, které režim označil za tzv. ideově nebezpečné, zákaz výstav, zákaz spolupráce s nakladatelstvími a zákaz publicity.

V 80. letech tvořil litografie inspirované lidským tělem, v letech 1992 až 1993 pracoval na návrzích nových českých bankovek, byl autorem mnoha poštovních známek – mj. s portrétem prezidenta Václava Klause. Zemřel 28. ledna 2013. 

Cena Vladimíra Boudníka, která nese jméno po průkopníkovi netradičních grafických technik, byla založena v r. 1995 s cílem společensky vyzdvihnout významné grafické tvůrce. Práce letošního laureáta budou vystaveny v Clam-Gallasově paláci v rámci celostátní každoroční soutěžní výstavy Grafika roku. Její vernisáž se uskutečnila po předání Ceny Vadimíra Boudníka a potrvá do 17. března.