„Podařilo se nám spustit jeden ze základních, dá se říci i klíčových bodů protikorupční strategie – rozklikávací rozpočet. Pražané tak budou moci do poslední položky kontrolovat, na co město hodlá vynaložit jejich peníze,“ řekl primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.

„Hlavní město dává svým rozklikávacím rozpočtem občanům najevo svou otevřenou politiku magistrátu. Skutečně oceňuji, že hlavní město dalo na jedno z doporučení NERVU. Jsem navíc rád, že se v případě nového magistrátu ujalo více našich doporučení než jen rozklikávací rozpočet.,“ řekl Miroslav Zámečník. „S logickou navigací se rozpočtem může zabývat a proklikat obyčejný občan. Koneckonců se jedná o peníze daňových poplatníků,“ dodal Zámečník.

Na webu Magistrátu www.praha.eu  je pro přehled dostupný také kompletní komentář k návrhu rozpočtu, pro informaci je zde připraven i přehled často používaných zkratek odborů Magistrátu nebo si zde lze jednoduše kliknout na rozpočet libovolné městské organizace, od škol přes sociální ústavy až po Městskou policii.

Návrh rozpočtu na rok 2012 bude tento čtvrtek projednáván na jednání Zastupitelstva hl. m. Prahy.