Žádám řidiče, aby omezili jízdu do hlavního města a ty, kteří daným úsekem pojedou, vyzývám ke zvýšené pozornosti a respektování pokynů policie a dodržování dopravního značení o objízdných trasách. Na odstranění následků havárie se intenzivně pracuje, ale práce komplikuje silný mráz. Byl jsem ubezpečen, že havárie nemá vliv na zásobování vodou v dané oblasti. Jakmile to situace dovolí, to by mohlo být známé už kolem poledne, bude zprovozněn alespoň jeden jízdní pruh,“ řekl primátor Bohuslav Svoboda.

Policie s ohledem na nebezpečnost situace krátce před 7 hodinou Jižní spojku ve směru na Štěrboholy uzavřela a provoz na místě odklání ulicí Modřanskou. Řidiči tak mohou na Jižní spojku opětovně najíždět až ulicí Sulickou.

Unikající voda ochromila rovněž provoz v ulici Průběžná, kde je doprava řešena provozem po tramvajovém tělese.

Na víkend byla ustanovena pracovní skupina pro řešení problémů v dopravě způsobených silnými mrazy, která bude případně informovat primátora hlavního města. Je složená ze zástupců odboru krizového řízení a dopravy magistrátu, Policie ČR, Městské policie, TSK, Pražských vodovodů a kanalizací a Dopravního podniku.