„Osudy našich zemí se zrcadlí již od raného středověku. Na přelomu 10. a 11. století pražský biskup Vojtěch biřmoval uherského knížete Štěpána, zakladatele maďarského státu. Posléze se oba naše státy sjednotily pod vládou rodů Arpádovců a Přemyslovců. Ty mezi sebou udržovaly intenzivní kontakty četnými dynastickými sňatky,“ řekl primátor Bohuslav Svoboda.

Pražský primátor připomněl i kulturní a historickou spojitost obou zemí, které dlouhodobě přispívaly ke kulturnímu rozvoji celé Evropy. Tyto česko-maďarské vztahy nabyly značné intenzity v době osvícenství a v době národního obrození. František Palacký byl dokonce jmenován zahraničním členem Maďarské akademie věd. Oba naše státy se mohou dále chlubit laureáty Nobelovy ceny za literaturu: Imre Kertészem a Jaroslavem Seifertem.

Předseda maďarského Parlamentu László Kövér se podepsal do pamětní knihy hlavního města a obdržel od primátora rytinu Hradčan.

 

 

 

 

 

 

V Praze 3. 6. 2011            

 


doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. – primátor hl. m. Prahy

Do funkce zvolen 30. 11. 2010. Působnost v oblasti finanční politiky, bezpečnosti, vnějších vztahů, legislativy vědy a výzkumu. Vykonává dohled nad činností odboru městského investora MHMP.