„Protipovodňovou ochranu je možné velmi rychle aktivovat, časy byly rychlejší, než jsme plánovali.Všichni účastníci cvičení byli skvělí, zvlášť bych rád poděkoval dobrovolným hasičům, kteří nejen odvedli obrovský kus práce, ale ještě ji dělají ve svém volném čase a bez finanční odměny,“ zdůraznil primátor Svoboda.

Cvičení nazvané Holešovice 2011 začalo ráno v 7 hodin a skončilo ve 21.45 hodin. Během něj byl postaven téměř kilometr mobilních zábran. Celkem bylo navezeno, vyloženo, smontováno, zkontrolováno, demontováno a opět naloženo a odvezeno do skladu v Dubči téměř 180 tun materiálu.

Cílem cvičení bylo prověřit časy všech operací spojených s výstavbou protipovodňového hrazení, použitou techniku i počty lidí potřebných pro zvládnutí výstavby hrazení. Jak je takové cvičení, které město stálo 2,5 mil. korun, důležité, ukázala i kontrola postavených zábran, při níž se zjistilo jedno místo, kde bude zapotřebí technická úprava.

O průběhu cvičení bude zpracována podrobná zpráva, stejně jako tomu bylo při prvním protipovodňovém cvičení Voda 2005. Jak primátor Bohuslav Svoboda uvedl, Praha do budoucna počítá s obdobným cvičením každý rok, aby byly důkladně prověřeny všechny součásti protipovodňové ochrany hlavního města.