„Jsem rád, že se také díky aktivitám magistrátu, jakým je například projekt Řemeslo žije, daří zvyšovat povědomí o učňovských oborech. O oborech, které mají svou historii a také svou budoucnost,“ řekl primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda, který spolu se zástupci Cechu malířů a lakýrníků diskutoval s generálním sekretářem Pavlem Žatečkou. Společně si připomněli úspěšný Veletrh řemesel, který proběhl na Karlově náměstí v loňském roce či výstavu Schola Pragensis.

Dnešní cech chce navázat nejenom na svoji bohatou historii, ale především hodlá vyvíjet svou činnost tak, aby malířské a lakýrnické řemeslo znovu získalo tak dobré jméno, jaké mělo v minulosti, aby jeho členové dostávali informace o nových materiálech a zároveň byli proškolováni na jejich aplikace. To je velmi důležité pro dosažení profesionální práce.

Malířským a lakýrnickým řemeslem na různé úrovni se v naší republice podle odhadů živí asi 15 – 20 tisíc řemeslníků. Cech spolupracuje s různými institucemi, například s Hospodářskou komorou ČR, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a dalšími a účastní se také celoevropských soutěží kvality. 

Cech malířů a lakýrníků zahájil svoji novodobou činnost v roce 2003. Navazuje však na bohatou tradici. Malíři a štítaři pražských měst založili bratrstvo již roku 1348. Karel IV. jim udělil výsady jako spolucechu „malířů duchovních“ a „malířů štítů“. Malíři do svého cechu postupně přibrali sklenáře, knihvazače, řezbáře, pergameníky, zlatotepce, iluminátory a další. Jako svého patrona uctívali sv. Lukáše s malířskými atributy.