„Vyšli jsme vstříc zástupcům Asociace koncesionářů v taxislužbě a shodli jsme se na alternativě v otázce plošného přezkoušení řidičů taxislužby. Po vzájemné dohodě již neplánujeme plošné přezkoušení řidičů taxislužby, ale přezkoušení pouze těch řidičů, kteří by se v posledním, zatím blíže nespecifikovaném období, dopustili přestupku nebo správního deliktu. Asociace nám do začátku srpna pošle své podněty a návrhy, o kterých budeme dále jednat. Poté, co se s podněty seznámíme, budeme pokračovat v dalším jednání, které by se mělo uskutečnit nejpozději do 15. srpna,“ uvedla k situaci primátorka Adriana Krnáčová.