Jednání navázalo na korespondenci mezi primátorem a předsedou vlády. Obě strany jednaly věcně a nalezly shodu na prioritních oblastech. „Jsem rád, že pan premiér přistoupil k našemu dnešnímu jednání konstruktivně. Shodli jsme se na tom, že společnou prioritou v oblasti směn majetku mezi Prahou a státem je v současné době řešení stavu zdravotnictví v hlavním městě, a to i v reakci na stávající epidemii koronaviru, a také otázka státních pozemků pro zelené pásy u Pražského okruhu v úseku 511,” říká Zdeněk Hřib, primátor hl. m. Prahy.

Obě strany se shodly, že témata majetkoprávního vyrovnání v rámci Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a Nemocnice Na Bulovce budou vyčleněna z plánovaného komplexního memoranda o spolupráci, které upravuje rámcovou dohodu o majetkové směně mezi Prahou a státem. Toto řešení umožní urychlení rozvoje v klíčových nemocnicích na území hlavního města. „Dohodu o přednostní směně pozemků pro nemocnice na Královských Vinohradech a Na Bulovce považuji za skvělou zprávu pro Pražany i pacienty z jiných regionů. Shodli jsme se také, že by v Praze měla do budoucna vzniknout územní rezerva pro novou nemocnici," říká radní pro oblast sociální politiky a zdravotnictví Milena Johnová.

Obě strany se také shodly, že kromě oblasti zdravotnictví je zásadní také vyřešit majetkoprávní vyrovnání, které umožní urychlení důležitých a strategických dopravních staveb, zejména vnitřního Městského okruhu, vnějšího okruhu Prahy a nové linky metra D. „V druhé vlně směn pozemků by mělo město získat státní pozemky potřebné pro zelené pásy Pražského okruhu v úseku 511 mezi D1 a Běchovicemi. Pro Prahu jsou také důležité pozemky v okolí budoucích stanic metra D a pro tramvajovou trať na Suchdol,” říká náměstek primátora a radní pro oblast dopravy Adam Scheinherr.

„Jsem rád, že se podařil tento posun. Vzájemné majetkové vypořádání se státem je klíčové pro rozvoj zásadních projektů ve městě. Nyní se společně přednostně zaměříme na vyřešení majetkoprávního vyrovnání ve věci pozemků v areálu Nemocnice Královské Vinohrady, kde vznikne nové traumacentrum, které potřebují nejen Pražané, ale i obyvatelé Středočeského kraje. Za tyto pozemky Praha obdrží dlouho usilované tenisové kurty na Letné, pozemky pro nutnou rekonstrukci stanice Zdravotnické záchranné služby na Praze 10 a objekt v Říčanské ulici, který chceme využít pro sociální služby nebo bydlení,” říká Jan Chabr, radní pro oblast majetku.

Dosažená shoda na prioritách a projevená vůle ke společnému postupu je zásadní pro nastavení procesů uskutečňování směny. Právní, územní a formální detaily budou nyní řešit odborné pracovní skupiny. „Oceňuji, že si s panem premiérem rozumíme a dnešní jednání proběhlo na věcné úrovni. V další vlně, která bude neprodleně následovat, by mělo dojít ke směně klíčových pozemků a budov v areálu Nemocnice Na Bulovce. K tomuto tématu již proběhla dvě setkání. Podrobná jednání k dalším plánovaným směnám nyní povedou jednotlivé pracovní skupiny, do kterých nominovalo své zástupce hlavní město i stát,” dodává Petr Hlaváček, náměstek primátora a radní pro oblast územního rozvoje.