Už jen do 26. července 2018 mohou občané i městské části podávat své připomínky k Metropolitnímu plánu. „Pražané se mohou podívat, jaké změny čekají jejich čtvrť i celé město, a případně písemně vyjádřit své připomínky. Toto právo má každý,“ upozorňuje náměstkyně primátorky a radní pro územní rozvoj Petra Kolínská.

Do 19. července, tedy necelé tři týdny od chvíle, kdy mohou lidé připomínky zasílat, se jich na Magistrátu hl. m. Prahy sešlo přibližně 700. „Metropolitní plán sice připravuje tým odborníků, ale detailní situaci v každé čtvrti stejně nejlépe rozumí místní obyvatelé,“ dodala Petra Kolínská. Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy společně s Magistrátem hl. m. Prahy očekává drtivou většinu připomínek v posledním týdnu.

Pro přípravu připomínek je připravena také aplikace http://pup.praha.eu/mp, kde je i návod, jak připomínku podat. Aplikace vygeneruje formulář, který je nutné podepsat a doručit Odboru územního rozvoje pražského magistrátu e-mailem, datovou schránkou, poštou či na podatelnu. Konečný počet připomínek včetně detailů zveřejní pražský magistrát přibližně v polovině srpna.

Pro ty, kteří ještě plán neviděli, je připraven k nahlédnutí pracovní návrh Metropolitního plánu na internetových stránkách http://plan.iprpraha.cz/. Podle stavebního zákona musí nový územní plán Prahy začít platit nejpozději 1. ledna 2023. Před tím, zřejmě na konci roku 2020, ho ještě čeká takzvané veřejné projednávání.