S tramvají na Dědinu se počítá již velmi dlouho – v pražských územních plánech je zanesena od poloviny osmdesátých let. „Těší mě, že se blížíme realizaci projektu, který má perspektivu a význam nejen pro městskou část Praha 6, ale výhledově pro všechny obyvatele i návštěvníky Prahy. Chci zdůraznit, že finální projekt maximálně reflektuje obavy obyvatel okolí z možného úbytku parkovacích míst a garantovat, že jejich dostatečná kapacita bude díky pochopení Ministerstva obrany České republiky zajištěna dalšími parkovacími místy a dále výstavbou parkovacích domů, kterou bude financovat hlavní město,“ uvedl náměstek primátorky hl. m. Prahy Petr Dolínek. V budoucnu by tramvajová trať měla pokračovat až na Ruzyni a propojit Terminál 3 Letiště Václava Havla s Dejvicemi a centrem města, kam pak bude možné cestovat bez přestupů na stanicích metra.

Nově řešená trať je již projektována bez občany odmítnuté křižovatky, s vyšší kapacitou parkování, se sdruženou tramvajovou zastávkou a s více zatravněnými plochami. To jsou hlavní z úprav projektu tramvajové linky z Divoké Šárky, které do plánů zakomponovali projektanti na základě připomínek obyvatel Prahy 6. „Snažili jsme se především provést informační osvětu projektu, komunikovat s občany a poté jejich podněty a připomínky zapracovat do plánu tak, aby byli spokojeni,“ řekl zástupce starosty Prahy 6 Martin Polách. Důležité bylo také zachování stromové aleje, která bude dokonce podél nové tramvajové linky výrazně prodloužena.

Projekt Dopravního podniku hl. m. Prahy má protáhnout tramvajovou trať z Divoké Šárky skrz sídliště Na Dědině do nově vybudované smyčky Dědinská v blízkosti stejnojmenné ulice. Nová trať bude měřit 2,3 km a bude na ní pět zastávek s pracovními názvy Divoká Šárka, Vlastina, Sídliště Na Dědině, Ciolkovského a Dědinská. Před zahájením výstavby teď zbývá ještě získat územní rozhodnutí a následně stavební povolení.

Zavedení nové tramvajové linky na sídliště Dědina má kromě časových úspor přinést i ekologické zlepšení - přispěje ke snížení míry automobilové dopravy v celé oblasti a předpokládá se, že po jejím zprovoznění dojde k poklesu počtu projíždějících autobusů přibližně o 50 %. „Při provozu tramvají jako dopravního prostředku nevznikají v místě žádné imise ani emise. Vzhledem k použití moderních technologií při výrobě nových souprav, při pokládce podloží i samotných kolejí bude provoz tramvají nejen tišší než autobusy, ale jednoznačně ekologičtější,“ uvedl Jan Šurovský, technický ředitel Dopravního podniku hl. města Prahy.

K lepšímu řešení parkování dále městská část Praha 6 ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy připravuje urbanisticko-dopravní studii. Ta by měla navrhnout komplexní řešení dopravy ve vztahu k očekávanému rozvoji města v této oblasti včetně urbanisticko-architektonických řešení a umístění parkovacích domů a parkovišť P+R.

Hlavní město připravuje projekt již pět let. Se zahájením výstavby se počítá nejdříve v roce 2018, dokončení je plánováno na rok 2020.

Přílohy: