/zpráva ze 7. jednání Rady hl. m. Prahy 19. února 2013/

 „Česká republika je povinna respektovat právní předpisy, které souvisí s vytvořením soustavy NATURA 2000. Cílem je zabezpečit ochranu těch druhů živočichů, rostlin a typů přírodních stanovišť, které jsou z evropského pohledu nejcennější, nejvíce ohrožené, vzácné či omezené svým výskytem jen na určitou oblast,“ řekl radní Lukáš Manhart (TOP 09), který má tuto problematiku ve své gesci.

Klánovický les je známý též pod jménem Vidrholec a jeho části podléhají různým stupňům ochrany. Téměř celá pražská část Klánovice je chráněná jako přírodní park Klánovice – Čihadla s rozlohou přes 1 000 ha. Jedná se o největší lesnatou plochu na území hlavního města. Historie lesa sahá hluboko do středověku, kdy zde vedla císařská silnice ohrožována loupežníky. Roku 1840 byla přes les protažena železniční trať. Nyní je tento les vyhledávanou rekreační oblastí Pražanů, a to jak pro svoji rozlehlost a dobrou dosažitelnost, ale také kvůli dostatku kvalitních cest a rovinatému terénu.

Na území přírodní rezervace nelze bez předchozího souhlasu používat hnojiva, provádět terénní úpravy, tábořit, rozdělávat oheň a organizovat mimo cesty pro chodce jakékoliv aktivity.