„Z dnešního kontrolního dne na protipovodňovém díle Rokytka mám skvělý pocit, protože prokázal připravenost této unikátní části celého protipovodňového ochranného systému našeho hlavního města. Před devíti roky byla v místech, kde jsme dnes stáli, výška vody 4,6 metru. V současnosti by při podobné povodni, jaká nás postihla v roce 2002, bylo díky protipovodňovým opatřením ochráněno 25 tisíc obyvatel, kteří byli tehdy evakuováni, a nevznikla by škoda v desítkách miliard korun. Je dobře, že jsme na povodně tak skvěle připraveni, ale přejme si, ať jsou protipovodňové zábrany v permanenci jen při jejich kontrolních dnech a pravidelných cvičeních,“ komentoval kontrolní den radní Radek Lohynský, do jehož gesce výstavba protipovodňových opatření spadá.

Protipovodňové dílo se skládá z několika částí: povodňové čerpací stanice, vzpěrných vrat uzavírajících Rokytku a Libeňské doky, odlehčovacího vakového jezu a trafostanice. V případě výpadku elektrického proudu jsou v záloze elektrocentrály, které jsou uložené ve skladu v Dubči a mohou být operativně přivezeny. Ochrana před velkou vodou je nastavena na úroveň hladiny povodně z roku 2002 s rezervou 30 cm. Pravidelná kontrola prověřuje funkčnost jednotlivých prvků protipovodňové ochrany, aby mohly být v případě potřeby okamžitě využity. Především prostor kolem vzpěrných vrat je nutné čistit za pomoci potápěčů, protože dno řeky je pokryto nánosy a mechanickými překážkami, které by mohly bránit jejich zavření.

 „V případě ohrožení povodní se nejprve napustí vakový jez, následně se uzavřou vzpěrná vrata do Libeňských doků a pomocí šesti čerpadel se snižuje hladina v jejich bazénu. Dojde-li k dalším srážkám, a tedy ke zvýšení hladiny, kdy voda začne přepadat přes korunu vakového jezu, uzavřou se vzpěrná vrata do Rokytky (tím se zamezí zatopení přilehlého území zpětným vzdutím korytem potoka) a vakový jez se vypustí. Celý průtok Rokytky je od této chvíle převáděn do bazénu doků a odtud čerpán pomocí čerpací stanice do Vltavy. Hladina v docích i uzavřené Rokytce je stále udržována na kótě 180,20, při které nedochází k zatopení chráněného území,“ popisuje zjednodušeně jednotlivé kroky Markéta Komárková z Povodí Vltavy.

Technická data:

Čerpací stanice

 • počet čerpadel 6
 • max. čerpané množství – 6 x 3,35 m3/s =20 m3/s
 • výkon čerpadel 6x340 kW = 2040 kW

Uzávěr Rokytky                                          

 • vzpěrná vrata                                    
 • světlá šířka – 10 m                           
 • hrazená výška 8,80m                       

Uzávěr Libeňských doků

 • vzpěrná vrata
 • světlá šířka 12,0 m
 • hrazená výška 10,60m

Odlehčovací objekt

 • vakový jez
 • šířka 15 m
 • výška vaku max. 1,60

 

 

V Praze 23. 8. 2011

 


Radek Lohynský – radní hl. m. Prahy

Do funkce zvolen 30. 11. 2010. Působnost v oblasti infrastruktury a investic.