Práce jsou prováděny pod dohledem památkářů Magistrátu hlavního města Prahy a Národního památkového ústavu.

Dodavatelem je společnost OK BAU, která rekonstrukci provede za cenu 1.139.423,- Kč bez DPH. Touto etapou bude dokončena kompletní oprava štukových fasád Staroměstské radnice započatá v roce 2010. Provoz Staroměstské radnice není nijak omezen.