/zpráva z 23. jednání Rady hl. m. Prahy 19. června 2012/

„Jedním z podstatných finančních zdrojů určených ke spolufinancování trasy metra A je i dotace EU. Doposud však nebyly překonány určité administrativní překážky umožňující čerpání dotace, a aby ve výstavbě nedošlo ke zbytečnému zpomalení, přistoupili jsme na možnost navýšení původního objemu úvěrové smlouvy od Evropské investiční banky na šest miliard korun. Zajištění kontinuálního financování je nejrychlejším a v zásadě jediným řešením,“ vysvětlil primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda (ODS) dočasné nahrazení příspěvku EU zdroji získanými na základě úvěrové smlouvy.

„Po odstranění administrativních překážek bude dotace EU neprodleně čerpána. Tento krok lze tedy chápat pouze jako dočasné časové nahrazení zdrojů,“ dodal Svoboda.

Základní parametry 1. tranše z úvěru od EIB získané na základě smlouvy „Finance Contract Prague Metro III-A“ budou následující:

  • objem 6.000.000 tis. Kč
  • maximální doba splatnosti: 30 let od čerpání tranše
  • maximální doba odkladu splátek: 6 let od čerpání tranše
  • úroková sazba dle úvěrové smlouvy „Finance Contract Prague Metro III - A"

Tento úvěr na svém včerejším zasedání schválil Finanční výbor Zastupitelstva hlavního města Prahy.

Praha si už dříve vyjednala podmínky úvěru od Evropské investiční banky (EIB), který může dosáhnout až 11 miliard korun. Maximální doba splatnosti je 30 let od čerpání, peníze je možné začít splácet až šest let od čerpání. Úrok bude podle dřívějších informací činit zhruba dvě procenta, předčasné splacení je možné po 18 letech.