Cílem projektu Kraje pro bezpečný internet je zvýšit informovanost o možných rizicích internetu a jak se jim vyvarovat. Formou e-learningových kurzů, kvízů a soutěží pro žáky a studenty všech věkových kategorií projekt napomáhá k zajištění prevence rizikového chování v kybernetickém prostředí a nenásilnou formou připravuje žáky na správné reakce na nebezpečné situace na internetu spojené např. s kyberšikanou na sociálních sítích.

V období od 2. května do 31. října 2016 se konal soutěžní kvíz, jehož hlavní výherci byli ocenění v úterý 17. ledna 2017 v Rezidenci primátorky hl. m. Prahy při slavnostním vyhlášení výsledků. 

Při této příležitosti radní hl. m. Prahy pro bezpečnost a prevenci kriminality ocenil aktivitu pražských žáků a studentů, kteří byli v loňském ročníku úspěšnější než v předchozím. V Praze se soutěže zúčastnilo 55 základních a středních škol.

„Děti a dospívající jsou těmi, jichž se bezpečnost na internetu týká nejvíce, a to zcela zásadním způsobem. Řada z nich využívá informační technologie intenzivněji i častěji, než jejich rodiče či někteří dospělí. To jim ovšem ještě nezaručuje dostatek zkušeností, které jsou důležité, aby internet mohli využívat podle svých představ a nedopouštěli se na něm, mírně řečeno, průšvihů, které by už nemohli vrátit zpět. Myslím, že ze své pozice radního pro bezpečnost a prevenci kriminality, i na základě svých zkušeností u policie, dokáži posoudit úsilí i výsledky soutěžících. Takže z toho, že jsem jim za účast v tomto projektu mohl předávat ceny, mám opravdu dobrý pocit,“ řekl radní Hadrava.

V průběhu soutěže byl každý měsíc ze správných odpovědí vylosován jeden účastník za všechny kraje, který získal mobilní telefon. Na závěr projektu byli vylosováni v každém kraji tři výherci, kteří obdrželi hlavní ceny.

Ty do soutěže věnovala společnost Microsoft a výhercům je předal manažer firmy Václav Koudele se slovy: „Microsoft se podílí také na projektech, které jsou společensky prospěšné a pomáhají v různých oblastech. Našim společným cílem v rámci projektu Kraje pro bezpečný internet bylo připravit uživatele z řad žáků a studentů, ale i rodičů a seniorů na možná rizika související s využíváním internetu. Jenom tak budou schopni díky informačním a komunikačním technologiím dokázat víc.“

Příloha: Ocenění žáci, studenti a školy z kraje Hlavní město Praha projektu „Kraje pro bezpečný internet“