/zpráva ze 14. jednání Rady hl. m. Prahy 9. dubna 2013/

Protože stav náměstí je v dlouhodobě neuspokojivém stavu, který je nutno řešit v co nejkratší době, řešením je vypracování postupu, který by umožnil realizovat v nejbližší době alespoň základní úpravy řešící nejkritičtější nedostatky prostoru. Jak rozhodli dnes pražští radní, koncepce tohoto postupu bude zpracována ve Studii základních úprav Karlova náměstí, kterou zajistí Kancelář veřejného prostoru Útvaru rozvoje hl. m. Prahy.

„Cílem je zejména zvýšení bezpečnosti obyvatel, vyřešení pěší prostupnosti a přehlednosti náměstí, v rámci dopravních možností scelení prostoru a především celkové zlepšení podmínek pro pěší, zejména v kritických místech přechodů přes ulice Ječná a Žitná a přilehlých křižovatek,“ uvedl primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda (ODS), který společně se starostkou Městské části Praha 2 Janou Černochovou dodatek Memoranda podepíše.

Podle dodatku Memoranda by mělo být při řešení úprav využito v první etapě možností připravovaných investičních akcí hl. m. Prahy. Zejména rekonstrukce tramvajové trati přes náměstí (rok 2014) a úpravy přilehlých křižovatek a jejich světelných signalizačních zařízení (2013-2014). V rámci těchto akcí by měla být koordinovaně provedena úprava organizace dopravních pruhů a zastávek tramvajové trati ve prospěch další revitalizace Karlova náměstí.

Přílohy:

  1. Harmonogram k realizaci projektu Revitalizace Karlova náměstí schválený usnesením Rady HMP č. 27 ze dne 19.1.2010 s poznámkami k jeho naplňování
  2. Dodatek č. 1  k Memorandu o vzájemné spolupráci a podpoře projektu Revitalizace Karlova náměstí
  3. Harmonogram k realizaci projektu Revitalizace Karlova náměstí