Současné vedení města posouvá dál svůj záměr na částečnou renovaci areálu Vozovna Královské Vinohrady, kde by mělo vzniknout nové kulturně-komunitní centrum pro veřejnost. Až do úterý 31. května 2022 do 12:00 hodin mohou společnosti zasílat odpovědi na základní otázky, které pomohou metropoli získat informace o finančním rámci a možnosti zapojení budoucích zájemců o veřejnou zakázku.

„Během mého působení na Magistrátu se na mě obracejí kulturní aktéři, kteří hledají vhodné prostory pro své aktivity. Bývalá Vozovna Královské Vinohrady nabízí velkorysé prostory, které by mohly brzy ožít tanečními performancemi, divadlem, kavárnou, ateliéry nebo dílnami. Předběžné tržní konzultace, které jsme právě vypsali, jsou prvním krokem k otevření celého areálu Pražanům každého věku,“ říká Hana Třeštíková, radní hl. m. Prahy pro kulturu a cestovní ruch.

„Jsem moc rád, že tato jedinečná industriální památka brzy dostane nový život,“ dodává náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy Adam Scheinherr. Vozovna Královské Vinohrady neboli areál Orionka je prostor bývalé vozovny tramvají a trolejbusů vlastněný Dopravním podnikem hl. m. Prahy. Tento areál svému původnímu účelu nicméně neslouží již od poloviny 50. let 20. století. V rámci projektu chce hlavní město nabídnout zájemcům nevyužívané objekty za zvýhodněných podmínek výměnou za pokrytí nákladů na údržbu a správu nemovitostí a udržování či zlepšování jejich stavu.

Areál bývalé Vozovny Královské Vinohrady se nalézá v širším centru na pomezí Prahy 10 a Prahy 3, v rámci obnovy areálu chce pražský magistrát, aby na místě vznikla kavárna, ateliéry, prostory vhodné pro kulturní a komunitní účely nebo dětské hřiště. „Součástí projektu je to, aby objekt zůstal Praze a sloužil Pražanům. Chceme provést konverzi společně se soukromým sektorem, a proto jsme přistoupili k možnosti vypsání předběžné tržní konzultace a hledání ideálních podmínek,“ popisuje radní hl. m. Prahy pro oblast majetku Jan Chabr. „Základním principem obnovy by pak mělo být to, aby areálu zůstala zachována jeho autenticita – úpravy by tedy neměly zasahovat do obvodových zdí a do systému střešních konstrukcí. V těchto oblastech jsou přípustné pouze opravy a renovace pro uvedení do původního stavu,“ uzavírá radní Jan Chabr.

Orionka by následně měla být pro veřejnost multifunkčním centrem, propojovat různé sociální skupiny, zejména poskytovat každodenní nabídku pro trávení volného času dětí, mládeže a široké veřejnosti. V rámci nového směřování prostoru by měl být také kladen důraz rozvoj kreativního průmyslu.

Vyžádané podklady ze stran zájemců následně projedná komise, která vyhodnotí jednotlivé názory nebo například další návrhy zájemců a po debatě některé z nich zapracuje do věcného záměru, finančního modelu a koncesní dokumentace.

Veškeré detaily je možné nalézt zde.