„Současně s vyhlášením 2. stupně povodňové aktivity jsme časně ráno rozhodli o zahájení výstavby protipovodňových opatření podle povodňového plánu ve Stromovce, v Libni, na Zbraslavi, v Modřanech a na Kampě. Vzhledem ke stávající prognóze nyní už Praha staví kompletní protipovodňovou ochranu. O pomoc jsme požádali armádu, vojáci by měli doplnit potřebný počet lidí na stavbu protipovodňových zábran. Na naši žádost pomohou některé soukromé firmy s dopravou,“ řekl náměstek Hudeček. Jak doplnil, jednotný záchranný systém hl. m. Prahy v této chvíli pracuje naplno a je připraven na další vývoj, kdy se očekává ještě zvýšení hladin na Vltavě, Berounce i Sázavě. Podle aktuální situace budou případně uplatněna i některá další opatření v dopravě individuální a hromadné. 

V souvislosti se stavbou protipovodňových zábran byl přerušen provoz tramvajové linky č.  17 v úseku Nádraží Holešovice – Ke Stírce. Ze stejného důvodu byl také přerušen provoz autobusových linek Pražské integrované dopravy v ulici K Hrnčířům.

V 10.30 hodin bude jednání Krizového štábu pokračovat, jsou na něj přizváni zástupci Krizových štábů městských částí hl. m. Prahy.

V provozu je bezplatná informační linka MHMP 800 100 991, kam se mohou lidé obracet s dotazy v souvislosti s povodňovou situací.