„Hlavní město Praha vnímá boj proti korupci jako svoji prioritu. Jsme velmi hrdí na to, že vodohospodářské společnosti jdou příkladem ostatním městským firmám, neboť na certifikační audit pro získání ISO 37001 se připravuje i Pražská vodohospodářská společnost (PVS) a společně s PVK tak budou vytvářet účinný protikorupční štít,“ říká náměstek primátora hlavního města Prahy Ing. Petr Hlubuček.

PVK tak prohlubují svoji angažovanost v oblasti protikorupčního managementu tím, že na již zveřejněný a v praxi používaný Compliance program, tedy pravidla chování ve společnosti, a také přijatý Etický a Protikorupční etický kodex navazují právě touto certifikací.

„Úspěch projektu je dílem celé společnosti. Auditoři ocenili několikaleté úsilí boje proti korupci, školení zaměstnanců a nastavování compliance systémů v duchu mateřského koncernu Veolia,“ doplňuje předseda představenstva společnosti PVK Philippe Guitard.