Praha 10 by měla začít svou radnici ze 70. let 20. století rekonstruovat ve druhé polovině příštího roku. Zároveň se stavebními pracemi připravuje největší investiční akci ve své historii – celkové náklady na kompletní rekonstrukci budou vyšší stovky milionů (přesná částka bude známa, až bude zpracovaný projekt pro realizaci stavby), pražští radní na svém jednání proto schválili finanční výpomoc městské části ve výši 500 milionů korun. Toto rozhodnutí musí ještě potvrdit pražské zastupitelstvo.

„Budova radnice Prahy 10 je v dlouhodobě neuspokojivém technickém stavu a reálně hrozí, že do pár let dojde k omezení služeb poskytovaných občanům této druhé největší městské části, pokud rekonstrukce nebude brzy zahájena. Proto hlavní město Praha městskou část podpoří, aby budova radnice mohla občanům Prahy 10 sloužit dál,“ říká náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast rozpočtu Pavel Vyhnánek.

Součástí tohoto financování budou i prostředky z Operačního programu životní prostředí, městské části bylo už zasláno rozhodnutí o schválení dotace ve výši 219 milionů korun na snížení energetické náročnosti objektu.

„Děkuji pražským radním a pevně věřím, že naše argumenty přesvědčí i Zastupitelstvo hlavního města Prahy. Podpora nám umožní vyřešit desetiletí odkládaný problém. V roce 2024 budeme mít v Praze 10 moderní, energeticky úspornou a dobře dopravně dostupnou budovu radnice,“ uvádí starostka Prahy 10 Renata Chmelová.

Finanční výpomoc má sloužit pouze na samotnou rekonstrukci. Další náklady, zejména související se stěhováním a dočasným působením Úřadu městské části Praha 10 v náhradních prostorách, bude hradit sama městská část. Totéž platí i o interiérech.