/zpráva ze 4. jednání Rady hl. m. Prahy 31. ledna 2012/

V souvislosti s obměnou složení Rady hl. m. Prahy a změnou působnosti členů Rady byly 6. 12. 2011 zrušeny všechny stálé komise Rady s výjimkou tří. A to Inventarizační komise RHMP, Komise RHMP pro koordinaci aktivit na veřejných prostranstvích na území Pražské památkové rezervace a Komise RHMP pro cyklistickou dopravu.

Dnešním rozhodnutím je zřízeno dalších 17 komisí:

 • Komise Rady hl. m. Prahy pro prevenci kriminality a pro udělování grantů v oblasti prevence kriminality na území hl. m. Prahy
 • Protidrogová komise Rady hl. m. Prahy
 • Komise Rady hl. m. Prahy pro udělování grantů v oblasti zdravotnictví, sociálních služeb a protidrogové prevence
 • Komise Rady hl. m. Prahy pro rodinnou politiku
 • Komise Rady hl. m. Prahy pro plánování sociálních služeb
 • Komise Rady hl. m. Prahy pro čestné občanství hl. m. Prahy a ceny hl. m. Prahy
 • Komise Rady hl. m. Prahy právní
 • Komise Rady hl. m. Prahy místopisná
 • Komise Rady hl. m. Prahy pro oblast národnostních menšin a integrace cizinců na území hl. m. Prahy
 • Komise Rady hl. m. Prahy pro udělování grantů v oblasti národnostních menšin a integrace cizinců na území hl. m. Prahy
 • Komise Rady hl. m. Prahy pro udělování grantů vlastníkům památkově významných objektů a příspěvků na financování oprav církevních objektů   
 • Komise Rady hl. m. Prahy pro udělování grantů v oblasti cestovního ruchu
 • Komise Rady hl. m. Prahy pro udělování grantů v oblasti životního prostředí                                     
 • Komise Rady hl. m. Prahy pro udělování grantů celoměstským programům podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy
 • Komise Rady hl. m. Prahy pro udělování grantů v oblasti sportu a tělovýchovy
 • Komise Rady hl. m. Prahy pro udělování grantů v oblasti volného času dětí a mládeže
 • Komise Rady hl. m. Prahy pro sport a tělovýchovu

Personální obsazení komisí uvádíme v příloze, přehled všech komisí bude k dispozici na portálu praha.eu v sekci Rada hl. m. Prahy.