/zpráva z 18. jednání Rady hl. m. Prahy 13. května 2013/

„Jestliže zastupitelé tento záměr schválí, předložíme jako majoritní akcionář Pražských služeb příslušné návrhy usnesení do pořadu jednání řádné valné hromady a návrh doplnění stanov rozšiřující působnost valné hromady tak, aby nebylo pochyb o působnosti valné hromady udílet strategické pokyny orgánům společnosti,“ uvedl 1. náměstek primátora hl. m. Prahy Jiří Vávra.

Rada současně žádá společnost Pražské služby, aby do programu valné hromady zařadila bod s názvem Udělení strategických pokynů orgánům společnosti.