„Poskytování krátkodobých ubytovacích služeb prostřednictvím digitálních platforem vyžaduje podrobnější právní úpravu, než přináší vládní návrh novely zákona o místních poplatcích. Za klíčové považujeme, aby zákon jasně definoval povinnosti ze strany poskytovatelů těchto služeb dodržovat pravidla a umožňoval řešit problémy, které vznikají pro ostatní vlastníky bytů a jejich obyvatele,“ uvedla radní pro oblast legislativy Hana Kordová Marvanová.

Vládní návrh novely zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích byl projednán v Poslanecké sněmovně v prvním čtení a nyní se jím zabývají výbory. Jedním z prvních kroků, který hlavní město také podniklo, bylo zahájení informační kampaně, jelikož ubytovatelé mnohdy ani netuší, že se na ně vztahují platební povinnosti.

Komise doporučila podpořit pozměňovací návrh poslance Patrika Nachera, který předkládá návrh na zákonné zmocnění pro obce, aby mohly vydávat vyhlášku, která umožní regulovat poskytování krátkodobých ubytovacích služeb.

Komise rovněž doporučila podpořit pozměňovací návrhy poslance Jakuba Michálka, které by mimo jiné umožnily navýšení stropu poplatku z pobytu, který může obec stanovit, zejména s ohledem na centrum hlavního města Prahy, a zároveň přenést výběr poplatku a některé další administrativní povinnosti (nahlašování cizinců, vedení knihy hostů) na digitální platformu. Komise podporuje také návrh na posílení právního postavení ostatních obyvatel domu, zejména ostatních vlastníků či spoluvlastníků, i návrh zahrnout ubytované osoby do rozúčtování nákladů na služby a umožnit zvýšení plateb do fondu oprav za byt, který je opakovaně poskytován ke krátkodobému ubytování.