/zpráva z 16. jednání Rady hl. m. Prahy 3. května 2016/

Akční plán také řeší přidělení finančních prostředků určených pro zajištění vzdělávání a osvěty v problematice životního prostředí. Objem financí pro období 2016 – 2017 je zhruba na stejné úrovni jako byl v minulých letech.

Na činnosti vycházející z Akčního plánu jsou v akčním plánu vyhrazeny prostředky v celkové výši 7 470 000 Kč, Středisko ekologické výchovy Lesů hl. m. Prahy obdrží neinvestiční příspěvek ve výši 3 410 000 Kč a na granty v této oblasti je určeno 8 000 000 Kč.

„Akční plán vyžaduje ekonomickou podporu, ale vynaložené částky se dlouhodobě projeví významnými úsporami finančních prostředků vynaložených na nápravy poškozeného životního prostředí i zdraví Pražanů,“ uvedla radní hl. m. Prahy Jana Plamínková.