/zpráva z 39. jednání Rady hl. m. Prahy 10. listopadu 2015/

Až dosud byl podomní prodej z tržního řádu vyloučen, předpis se na něj nevztahoval. Hlavní město Praha přistoupilo k zákazu podomního prodeje a služeb na základě požadavků městských částí, které tak reagovaly na názory a žádosti občanů a vychází jim tak navrženým řešením vstříc. Účelem zákazu je zamezení jednání, které v konkrétních poměrech hlavního města Prahy narušuje veřejný pořádek a působí na obyvatele obtěžujícím způsobem. „Podomním prodejcům, kteří by zákaz porušili, hrozí pokuta až do výše 200 tisíc korun. Městská policie Praha se bude kontrolám dodržování zákazu věnovat a v případě potřeby zasáhne,“ upřesnila primátorka Adriana Krnáčová.

Novelou tržního řádu současně Praha přistupuje k podstatné regulaci stánkového prodeje, především v centru města. Jejich počet se již nebude zvyšovat, do budoucna by měly všechny stánky patřit městu a to je bude pronajímat jako nebytové prostory. Zvýší se tím příjmy do městské kasy, neboť nyní město pronajímá pouze pozemek pod stánkem. Současně bude Praha také ovlivňovat prodávaný sortiment, počítá se s prodejem tabákových výrobků, květin a občerstvení. „Pozitivní je, že počet stánků není touto novelou zvýšen, naopak nepatrně snížen. Do roku 2017 zmizí všechny stánky z Václaváku, které dneska slouží jako místa pro překupnictví, nelegální prodej a uchovávání kradeného zboží a zvyšují tak kriminalitu na náměstí.  Stánky na Václaváku jsou jen ostudou Prahy, kterou míním odstranit rekonstrukcí spodní části náměstí, která začne v roce 2017,“ uvedla primátorka Adriana Krnáčová.

Novelizovaný tržní řád se také nově vztahuje na prodej zboží na plavidlech nebo z plavidel, což platí především pro oblast pražských náplavek.

V letošním roce proběhlo zhruba 500 kontrol dodržování tržního řádu, přičemž na pokutách bylo vybráno celkem 1 200 000 Kč. Nejčastějším prohřeškem byl prodej na místech, která v tržním řádu nejsou uvedena.