Společně s hlavním městem Prahou svůj podpis pod memorandum připojí také městská část Praha 3, Ministerstvo kultury ČR, společnost Žižkov Station Development, a.s., Národní filmový archiv, společnost České dráhy, a.s. a společnost Sekyra Group, a.s.

„Předmětná nemovitost je kulturní památkou, která by se do budoucna měla stát centrem nové vznikající čtvrti. Objekt by se měl stát nově přirozeným společensko-kulturním centrem, jehož význam nebude vzhledem k předpokládanému obsahu činností pouze lokální, ale celopražský,“ uvedl radní hl. m. Prahy pro oblast majetku Jan Chabr.

Kromě tradiční zástavby v okolí budovy Nákladového nádraží Žižkov by měla být postavena také tramvajová trať a škola, na střeše budovy by měla vniknout dvoupodlažní nástavba s nájemními byty. Část samotné budovy bude využita jako celoměstsky významný veřejný prostor, část bude mít komerční využití. V čelní budově bude mít své sídlo Národní filmový archív.

Příloha: Text memoranda