Zároveň program podporuje jednorázové akce na území hl. m. Prahy především pro neorganizované děti a mládež. Pro tuto cílovou skupinu je podpora směřována i na tzv. otevřené aktivity, které jsou uskutečňovány formou jednorázových akcí. Podpora je rovněž zaměřena na účast kolektivů dětí a mládeže na prezentačních a soutěžních akcích v zahraničí.

„Já osobně mám největší radost z toho, že podporujeme pravidelnou činnost nadšených dobrovolníků. Ať už se jedna o nákupy vybavení, dětské tábory nebo opravny kluboven. Věřím, že jim tyto peníze umožní odvést kvalitní práci, která pomůže zlepšit využití volného času,“ uvedl radní hl. m. Prahy pro oblast školství Vít Šimral.

Předchozí ročníky programu ukázaly efektivnost poskytování finančních prostředků pro aktivity dětí a mládeže ve volném čase grantovým systémem. Také dosavadní systém uzavírání jednoletých dotačních smluv s vybranými žadateli je vyhovující a odpovídá proměnlivosti požadavků v této oblasti.