/zpráva ze 49. jednání Rady hl. m. Prahy 3. prosince 2013/

Členové skupiny, kterou tvoří pražský primátor, ředitel Magistrátu hl. m. Prahy a šest ředitelů odborů (odboru evidence, správy a využití majetku, odboru bezpečnosti a krizového řízení, odboru živnostenského a občanskoprávního, odboru životního prostředí, odboru správních činností ve zdravotnictví a sociální péči a odboru dopravních agend) budou podle vypracovaného harmonogramu v týdenních cyklech držet pohotovost. Ta bude navržena tak, aby byla zajištěna rychlá dosažitelnost členů v případě, že dojde k mimořádné události.  

„Jak jsme již měli možnost několikrát se přesvědčit, hlavnímu městu se mimořádné situace, ať už přírodního charakteru nebo například různé havárie, nevyhýbají. Naopak, jejich důsledky mohou být ve velkoměstě velmi vážné. Proto také vyžadují rychlou a koordinovanou reakci a my chceme být připraveni,“ uvedl pražský primátor Tomáš Hudeček.