„Magistrát hlavního města Prahy si uvědomuje, že v posledních desetiletích na území Prahy značně poklesla přítomnost nejvýznamnějšího opylovatele, kterým je včela medonosná. Proto velice vítám otevření Areálu Mája, který přispívá k naší dlouhodobé strategii výchovy a vzdělávání občanů k lepší znalosti přírody a dějů v ní. Přeji Areálu Mája hodně spokojených návštěvníků a děkuji nadšencům ze Spolku pro rozvoj včelařství Mája, kteří tento areál za vlastní prostředky a vlastníma rukama vybudovali,“řekla radní Jana Plamínková.

Pro uchování zdravého životního prostředí je úloha včel nezastupitelná. Cílem spolku Mája je umožnit pražské veřejnosti bezpečné seznámení s chovem včel ve vztahu k problematice životního prostředí a vytvořit pražské mládeži a školám kvalitní zázemí pro poznání základů oboru včelařství.