Hlavním organizátorem konference je Česká společnost pro rozvoj bydlení, spoluorganizátory jsou Svaz českých a moravských bytových družstev a Družstevní marketingové sdružení Česká republika. Tématem konference je řešení problému bydlení ve městech. Zejména v Praze totiž dosahují aktuální ceny bydlení hladiny největších evropských měst, jako je např. Londýn.

„Cílem Prahy je podpořit různé formy bytové výstavby tak, aby byla cenově více dostupná zejména pro střední vrstvu. Družstevní forma výstavby má své zásadní výhody jak z hlediska rozložení nákladů, tak z hlediska právní stránky fungování družstva. Má u nás tradici, družstva jsou dobrými správci. Chceme jako hlavní město Praha poskytnout družstvům pozemky, město by pak mělo být členem družstva. Většina bytů bude k dispozici družstevníkům z řad zájemců o pořízení bydlení pro vlastní potřebu, část bytů si ponechá město pro ubytování lidí z profesí, které jsou nezbytné pro chod města,“ formulovala hlavní myšlenky projektu radní Hana Kordová Marvanová.

Aktuálně byl schválen Radou hl. m. Prahy projektový záměr dostupného družstevního bydlení a připravují se ekonomické a právní dokumenty pro vypsání soutěže na první pozemky. „Máme vytipovány pozemky vhodné pro tuto formu výstavby v Praze 13 a jednáme s Prahou 14 a s dalšími městskými částmi,“ doplnila momentální stav záměru radní Kordová Marvanová.

Martin Kroh, předseda České společnosti pro rozvoj bydlení, konstatoval, že Praha je v přípravě projektu levnějšího bydlení s použitím družstevní formy zatím nejdál a vyjádřil naději, že se k projektu připojí další města. Tuto myšlenku ve svém projevu podpořil i primátor Kladna Dan Jiránek, který upozornil na to, že vláda by rovněž měla podpořit družstevní výstavbu.