Podle zveřejněných údajů v roce 2018 disponoval Magistrát hl. m. Prahy 1478 budovami o ploše 459 683 m2. Budovy města v současnosti spravuje osm správcovských firem, přičemž do hlavní agendy magistrátu jich spadá 270. Za pronájem pak magistrát během loňského roku utržil celkem 4,185 miliard korun.

Zveřejnění přehledu tak posílí veřejnou kontrolu nad hospodařením hlavního města. „Postupně naplňujeme úkoly ze schválené protikorupční strategie Prahy, které měly být hotové již před dvěma lety, ale bývalá koalice je nesplnila. Nyní jsme zveřejnili přehled využití nebytových prostor Prahy, takže hospodaření města s majetkem je zase o něco transparentnější. Na pražském portálu otevřených dat občané najdou seznam neobsazených i obsazených nebytových prostor spolu s odkazem na nájemní smlouvy. Přehled může být užitečný například pro podnikatele, kteří mají zájem o pronájem nějakého objektu,“ uvádí radní pro oblast bydlení a transparentnosti Adam Zábranský.

Z přehledu je patrné, které prostory jsou aktuálně volné a které pronajaté, po rozkliknutí stávající smlouvy lze dohledat například informace o tom, kdo si objekt pronajímá, kdy končí nájemní smlouva, velikost plochy pronájmu, nebo její cena. Přehled bude aktualizován jednou za čtvrt roku, v plánu je i postupné doplňování přehledu o důležité informace ze smluv tak, aby nebylo nutné si smlouvy dále rozklikávat.

„Zveřejnění přehledu nebytových prostor zásadně napomůže tomu, aby byla majetková politika města efektivnější a transparentnější. Za důležité považuji nejen výhody pro potenciální nájemce, ale i umožnění veřejnosti kontrolovat správu města,“ dodává Jan Chabr, radní pro oblast správy majetku a majetkových podílů.

Přehled nebytových prostor naleznete na webové adrese: http://opendata.praha.eu/dataset/nebytove_prostory

Statistiky týkající se nebytových prostor jsou k dispozici zde: https://majetkovyportalpraha.cz/dashboard/cs-CZ/M03