Bývalý ředitel Střední průmyslové školy Na Třebešíně František Bártl byl ze své pozice odvolán v únoru tohoto roku na základě prokazatelného pochybení, když nedostatečně řešil případ šikany jedné z pedagožek ze strany žáků a předtím hrubě podcenil oblast prevence podobných patologických jevů na škole. Porušení povinností, jež byly řediteli školy uloženy, dokazuje jak závěr šetření magistrátního odboru školství, tak i zpráva České školní inspekce. „Jsem přesvědčena, že rozhodnutí odvolat ředitele Bártla bylo zcela správné a myslím si to i s odstupem deseti měsíců,“ uvedla radní Ropková. „Bývalý ředitel trestuhodným způsobem podcenil prevenci patologických jevů na škole a nekonal řádně v okamžiku, kdy se o jejich výskytu na škole dozvěděl,“ dodává. Ze strany magistrátu přitom měl veškerou potřebnou podporu.

František Bártl však své odvolání považuje za nezákonné a žalobou proti městu i své bývalé škole se domáhá zneplatnění svého odvolání. „Chování pana Bártla je podle mne za hranou. Na místo, aby si sáhl do svědomí a uznal zcela evidentní nezvládnutí funkce ředitele střední školy, snaží se rozhodnutí o svém odvolání zvrátit soudní cestou. Na to má sice právní nárok, nicméně to považuji za zcela nemorální,“ uvedla radní Irena Ropková.

Právní zástupce žalobce byl již informován o odmítnutí žalobcem navrhovaného znění smíru i o dalších jednáních v této věci. „V případě, že bychom panem Bártlem předložený návrh smíru přijali, by v podstatě došlo k uznání toho, že pan Bártl nepochybil, neboť jedním z požadavku žalobce bylo poděkování řediteli za dlouholetou kvalitní práci pro školu. To je však pro mě zcela nepřijatelné. Ředitel jistě v mnoha ohledech dosáhl úspěchů, ale v zásadní chvíli chyboval v záležitosti, ve které nesmí v žádném případě selhat žádný ředitel. Věřím, že soud žalobu bývalého ředitele nakonec zamítne,“ dodala.