MČ Praha 12, katastrální území Cholupice

Lhenická, Třebanická, Vitějovská, Hlavatecká

Návrh na prodloužení ulice Lhenické a pojmenování dalších tří ulic byl předložen z podnětu firmy Moravská stavební – Invest, a.s. z důvodu blížící se dostavby rodinných domů. Názvy vznikly ve spolupráci firmy, městské části a místopisné komise a navazuje na názvy některých okolních ulic pojmenovaných podle jihočeských obcí.

MČ Praha 15, katastrální území Horní Měcholupy

Mantovská, Modenská         

Návrh na prodloužení dvou stávajících, nedávno vzniklých ulic, byl předložen z podnětu jednoho z obyvatel z důvodu pokračující výstavby v této lokalitě. Místopisná komise toto řešení podpořila.

MČ Praha 22, katastrální území Uhříněves

Slídová

Návrh na pojmenování nové ulice byl předložen na žádost budoucích obyvatel z důvodu dokončení rodinného domu. Pojmenování v této lokalitě je řešeno na základě spolupráce budoucích obyvatel, městské části a místopisné komise.

Losenická

Návrh na pojmenování nové ulice je předkládán na žádost fy Central Group, a.s. z důvodu výstavby bytového domu. Název navrhla místopisná komise v souladu s názvy několika okolních ulic, jejichž názvy jsou inspirovány českými řekami.

MČ Praha - Nebušice

Na závěji, K Šárce

Návrh na pojmenování nové komunikace K Sárce a na prodloužení stávající komunikace Na závěji byl předložen na žádost městské části z důvodu výstavby rodinných domů. Název navrhla městská část a místopisná komise návrh podpořila.

MČ Praha – Čakovice, katastrální území Třeboradice

Prebslova

Návrh na pojmenování nové ulice byl přeložen na žádost budoucích obyvatel. První dům má být dokončen v polovině tohoto roku. Pojmenovat ulici po svém bývalém starostovi navrhla rada městské části a místopisná komise návrh podpořila.

MČ Praha – Křeslice

Aronovo náměstí

Návrh na zrušení názvu tohoto veřejného prostranství byl předložen z podnětu místopisné komise a po konzultaci s městskou částí z toho důvodu, že lokalita nemá charakter náměstí. Jedná se o pouhou křižovatku a nejsou zde žádné adresní body.