„Novelu vyhlášky máme připravenu, ale než ji zařadíme do programu rady, chci zvážit veškeré případné negativní dopady použití chemických rozmrazovacích materiálů při posypu chodníků a na druhé straně přínosy takového ošetření, jako je vyšší bezpečnost chodců a finanční úspora.

Kromě možnosti posypu místních komunikací solí (tedy chloridem sodným, chloridem vápenatým a jeho směsmi) chceme projednat a intenzivně hledat i alternativní přístup k zimní údržbě. Jedná se zejména využití sociálních projektů, kdy by se na zimní údržbě mohli podílet lidé bez práce nebo například bezdomovci. A použití chemického posypu chceme také konzultovat s památkáři,” uvedl radní Lukáš Manhart.