„Vzhledem k tomu, že náklady na vydání jedné Opencard se pohybují okolo 110 – 120 korun, rozhodli jsme přistoupit k promítnutí těchto nákladů také do pořizovací ceny této karty. Dlouhodobě není možné, aby Magistrát hlavního města Prahy tuto kartu plně dotoval,“ konstatuje k zpoplatnění výměny a vydání Opencard radní pro oblast IT Eva Vorlíčková.

Samotné náklady na kartu jsou dvojího typu. Jednak licence od společnosti Haguess stojí pro každou kartu 50 korun a dále výroba samotného plastového průkazu, která se pohybuje mezi 60 – 70 korunami. O zpoplatnění rozhodla Komise rady pro Opencard a ke schválení došlo v usnesení Rady v květnu tohoto roku. „Vím, že to pro občany není dobrá zpráva, ale když byla Opencard zcela zadarmo, pořizovali si jí i lidé, kteří reálně kartu nevyužívali. To potom zvyšovalo náklady na obsluhu celého systému a na to dopláceli především ti, kteří kartu využívají. Proto chápu tento poplatek jako určitou formu regulace,“ uzavírá radní Vorlíčková.

Karta vydaná od 1. srpna 2012 bude mít platnost na čtyři roky a poplatek 100 korun bude placen pouze při jejím vydání, eventuálně při nezbytné výměně z důvodu krádeže, ztráty či mechanického poškození.