Slavnostnímu a velmi významnému okamžiku pro celou výstavbu tohoto nového úseku metra byli přítomni nejvyšší představitelé Prahy, Dopravního podniku, společnosti Metrostav a další hosté.

„Tonda a Adéla svou pouť podzemím Prahy dnes končí. Jejich práce byla náročná a záslužná a díky unikátní tunelářské technologii navíc i maximálně šetrná a bezpečná. Chtěl bych ocenit práci všech, kteří se podíleli na dokončení ražby ještě před plánovaným termínem,“ řekl primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.

„Pro nás má dnešní den velký význam, velmi jsme o prodloužení metra A usilovali. Asi před 10 lety byla v Praze 6 velká petice. Podepsalo se kolem 30 tisíc občanů, že chceme prodloužit metro. Protože Vítězné náměstí, kde je konečná stanice metra prozatím, je jeden velký dopravní uzel. Je tam záchytné parkoviště pro autobusy, pro auta. Prodloužením metra bude doprava částečně odkloněna. A velký význam má i stanice Motol, protože dětská nemocnice Motol je spádová pro občany Prahy 6," řekla starostka Městské části Praha 6 Marie Kousalíková.

Náměstek primátora, Pavel Richter uvedl: „Unikátní razící štíty se loni daly do práce. Kromě stovky metrů tunelů absolvovaly oba stroje se svými posádkami celkem deset prorážek. Tou dnešní svou pomoc Pražanům v této fázi dokončily."

Prodloužení metra A bude mít samozřejmě významný dopad na zlepšení dopravní obsluhy této části Prahy. Metro je jednoznačně nejpohodlnější, nejčistší a nejrychlejší doprava v systému městské hromadné dopravy,“ řekl Josef Nosek, náměstek primátora hl. m. Prahy odpovědný za dopravu.

„Prodloužení trasy metra A usnadní dopravu především obyvatelům Prahy 5 a 6. Cesta z nemocnice Motol na Můstek se namísto současné půl hodiny zkrátí na pouhých 15 minut. Zrychlení dopravy do fakultní nemocnice Motol ocení přibližně 930 tisíc pacientů ročně, ale i návštěvy hospitalizovaných, kteří se do nemocnice vypraví," uvedl generální ředitel Dopravního podniku hl. m. Prahy Milan Křístek.

Každý ze štítů vyrazil 4177 metrů tunelu, nejvyššího výkonu dosáhla Adéla, když za jeden den zvládla 37 metrů. Celkem štíty odtěžily čtvrt milionu krychlových metrů horniny a osadily 32 400 železobetonových segmentů, které tvoří definitivní ostění tunelů. Jeden stroj obsluhovalo deset specialistů, kteří pracovali ve čtyřech směnách.

„Osvojit si práci s těmito výjimečnými stroji bylo náročné, ale po důkladné teoretické přípravě jsme se velice rychle s nejmodernější tunelářskou mechanizací naučili pracovat a vyškolili dostatek posádek tak, že harmonogram jsme plnili po celou dobu prací,“ řekl David Cyroň z Metrostavu, který za jejich chod odpovídal.  

Tonda se na cestu z Vypichu vydal 12. dubna 2011 a Adéla ho následovala o tři měsíce později – 14. července 2011. Podle plánu měly štíty dorazit do Dejvic 4. prosince 2012. Štíty budou v následujících dnech rozebrány a po repasi připraveny na další nasazení.

Výstavba trasy V.A metra pokračuje podle harmonogramu i ve všech čtyřech stanicích i na jejich napojení na povrch. Tunely budou v následujících měsících vystrojeny a budou v nich pokládány koleje. Cestující by se na nové trase měli svézt v roce 2014.