„Touto investiční akcí byla po více než deseti letech dokončena kompletní rekonstrukce oplocení Zahrady Kinských. Celá stavební akce byla projektována i realizována s ohledem  na umístění v Pražské památkové rezervaci a v historickém parku celopražského významu. Investorem celé akce bylo  Hlavní město Praha, zastoupené magistrátním odborem rozvoje veřejného prostoru, který je správcem všech parků celopražského významu.  Celkové náklady závěrečné etapy činily 2,9 miliónu korun,“ uvedl k rekonstrukci radní Radek Lohynský (ODS), odpovědný za životní prostředí..

Rekonstrukce spočívala v demolici stávající ohradní zdi z rozpadající se opuky a vystavění nové opěrné zdi s pískovcovou korunou. Po celé délce zdi bylo nainstalováno nové kovové zábradlí, které koresponduje se stávajícím oplocením použitým v Kinského zahradě v rámci celkové obnovy. Do hlavního severního vstupu do zahrady byla vsazena nová kovová brána. Na konci ulice Šermířské byla podél rekonstruované opěrné zdi realizována úprava stávající asfaltové rampy do Růžového sadu. Nový povrch je vydlážděn ze žulových kostek s kamenným obrubníkem a také chodníček pro pěší. Přilehlá vegetační plocha podél opěrné zdi byla ohumusována a zatravněna.

Zahrada Kinských na jihovýchodním svahu Petřína patří mezi významná evropská krajinářská díla a je právem zařazena mezi celopražsky významné parky. Byla založena na místě bývalých vinic kláštera v roce 1828 vybudovat knížetem Rudolfem Kinským v anglickém krajinářském slohu.