Úřední doba pražského registru řidičů byla již rozšířena o sobotu 11. listopadu, kdy ji využilo ji přes 80 zájemců, kapacita registru je však vyšší.

„Zájem o výměnu řidičských průkazů je opravdu velký a ve stávajících úředních hodinách není kapacita zájemce obsloužit. Vycházíme jim vstříc a nabídli jsme druhou sobotu navíc, kdy si mohou záležitost vyřídit. Doporučujeme však vyřízení výměny online. Chtěl bych také poděkovat všem zaměstnancům, kteří nad rámec své pracovní doby půjdou opět v sobotu do práce,“ říká Martin Kubelka, ředitel Magistrátu hl. m. Prahy.

Hlavní město Praha v letošním roce vydalo k 30. září celkem 81 364 průkazů, z nich bylo online vyřízeno pouze zhruba 20 procent žádostí. Podle statistik ministerstva dopravy k 1. říjnu je zapotřebí v Praze vyměnit 36 539 řidičských průkazů. Třetina řidičů z tohoto množství je však starších 60 let. Každoročně nastává situace, kdy je nutné vyměnit objemově velké množství řidičských průkazů. Řidičské průkazy se vyměňují průběžně celý rok tak, jak jim končí platnost. Nenastává tedy situace, která se stávala v minulosti, kdy řidičské průkazy končily hromadně na konci roku. Někteří řidiči přicházejí s výměnou v předstihu, jiní přinášejí již propadlé průkazy. Každoročně také značná část průkazů patří starším osobám nebo lidem ze zahraničí, kteří si už řidičský průkaz neobnovují. V loňském roce si takto za Prahu nevyměnilo průkaz asi 20 tisíc lidí.

Řidičské průkazy pro žadatele s trvalým pobytem nebo obvyklým bydlištěm v České republice vydává v Praze registr řidičů odboru dopravněsprávních činností Magistrátu hlavního města Prahy na pracovišti na adrese Na Pankráci 1685/17,19, Praha 4 - budova Business Centrum Vyšehrad. Více informací zde.

O řidičský průkaz si mohou řidiči požádat online přes Portál dopravy nebo na kterémkoliv z 206 obecních úřadů obcí s rozšířenou působností po celé České republice. Výměna není vázána na adresu trvalého bydliště.