Kompletní seznam sadů a parků se zákazem vstupu je uveden v příloze Rozhodnutí primátora hl. m. Prahy č. 12 z 8. 6. 2013.