„Smysl těchto prací je jednoduchý. Dáváme do pořádku to, co člověk v minulosti svou činností poškodil. Tato opatření nám pomohou co nejvíce zadržovat vodu v krajině. Vzniknou také nové biotopy pro rostliny a vodní a mokřadní živočichy. Celé okolí rybníku Martiňák má také obrovský rekreační potenciál, což myslím, zejména letos, přijde Pražanům vhod,“ říká náměstek primátora pro oblast životního prostředí Petr Hlubuček.

U rybníka Martiňák byl odstraněn val z dříve vytěženého sedimentu, který lemoval téměř celý levý břeh rybníka. Upraveny byly svahy břehů, ty jsou nyní pozvolnější. Poloostrov mezi Svépravickým potokem a potokem Chvalkou byl částečně odbagrován až na úroveň písčitého podloží a vytvořila se tak rozsáhlá soustava tůní. Oddělením deset metrů širokým vodním příkopem zde vznikl zcela nový ostrov o rozloze 13 000 m2.

Při pracích bylo přemístěno více než 20 000 m3 zeminy. Z vytěženého písku byla na břehu rybníka vymodelována až pět metrů vysoká písečná duna, kterou ocení zejména děti jako obrovské přírodní pískoviště. Historickou zajímavostí této stavby je objev překvapivých archeologických nálezů germánského osídlení z doby římské nebo neolitické hroby.

V dalších fázích projektu zde ještě v letošním roce vzniknou nové louky propojené cestami a pěšinami a následovat bude výsadba lesních i ovocných stromů.