„Velkou část klientů i zaměstnanců domovů pro seniory máme plně naočkovanou. Věřím, že důsledné dodržování protiepidemických opatření v kombinaci s aplikací třetí, posilující dávky vakcíny zajistí, aby se senioři v domovech a dalších pobytových zařízeních mohli i nadále vídat se svými nejbližšími navzdory zvyšujícímu se počtu nemocných lidí v populaci,“ říká Milena Johnová, radní pro sociální politiku a zdravotnictví.

Už v průběhu letošního září magistrát podrobně mapoval u poskytovatelů sociálních služeb zájem o třetí, posilující dávku vakcíny. Zájemci byli následně rozděleni do tří kategorií podle způsobu, jakým budou očkováni, a to buď mobilními očkovacími týmy, nebo praktickými lékaři, s nimiž sociální služby spolupracují, případně ve vybraných očkovacích místech ve vymezených časových slotech.

Do první skupiny se nakonec přihlásilo celkem 784 klientů a 907 zaměstnanců ze 60 zařízení. Praktickými lékaři se nechá naočkovat 2 545 obyvatel a 1 446 zaměstnanců z celkem 32 domovů pro seniory. A do blízkých očkovacích míst by mělo dorazit 396 klientů a 400 zaměstnanců z 27 zařízení.

Mobilní očkovací tým zajišťuje hlavní město ve spolupráci s Českým červeným křížem a Městskou poliklinikou Praha. Jeho součástí je vozidlo Oblastního spolku Českého červeného kříže Praha 1 a posádka, kterou tvoří řidič a dobrovolníci z řad zdravotníků. Na svou první cestu se vydal včera od polikliniky ve Spálené ulici a zamířil nejprve do domova pro seniory Dům u Agáty v Praze 5.

Praha tak navazuje na svůj úspěšný projekt, kdy mobilní očkovací týmy začaly v první polovině ledna letošního roku navštěvovat klienty domovů pro seniory s prvními dávkami vakcíny. Druhá dávka byla následně aplikována po čtyřech týdnech začátkem února. Jelikož rozmezí mezi dokončeným očkováním a posilující třetí dávkou je stanoveno na minimálně 8 měsíců, začíná v těchto zařízeních očkování právě nyní. Očkování třetí dávkou je obecně v Česku možné od 20. září.

Znovu do terénu pak vyrazí mobilní očkovací tým v úterý 12. října 2021 a následně vždy podle toho, jak v jednotlivých pobytových zařízeních uplyne osm měsíců od ukončení očkování. Řada osob se totiž nechala naočkovat prvními dvěma dávkami později.

Některé z domovů pro seniory ale mají vlastního smluvního praktického lékaře, který očkování v daném zařízení provede. Praktický lékař si může vakcínu pro tyto účely objednat u oficiálního distributora, nebo mu může být vydána ze zásob hlavního města, které jsou uloženy v Městské nemocnici následné péče.

V neposlední řadě poslouží seniorům i některá z 29 očkovacích míst na území Prahy, která jsou připravena podávat posilující dávky vakcíny. Ta jsou jinak přístupná i pro širokou veřejnost po přihlášení přes Centrální registrační systém.