MČ Praha 2

Sady Bratří Čapků
Návrh na přejmenování severní části Bezručových sadů názvem sady Bratří Čapků zaslala místopisné komisi Rada městské části Praha 2.

MČ Praha 5

Goldscheiderova
Návrh na pojmenování dosud nepojmenované komunikace na území městské části Praha 5, k.ú. Motol byl předložen na žádost golfového klubu Golf Club Praha.

MČ Praha 6

Morávkův park
Návrh na pojmenování nově vzniklých parkových ploch v bezprostřední blízkosti křižovatky ulice Svatovítské a Milady Horákové zaslala místopisné komisi „Pracovní skupina pro udělování čestných občanství městské části městské části Praha 6 a pro místopis“. Místopisná komise podporuje záměr připomenout významného příslušníka II. odboje pojmenováním parku v místech, kde Václav Morávek padl a je zde obnovený pomníček.

MČ Praha 8

U Mlýnského kanálu, Za Karlínským přístavem
Návrh na pojmenování těchto nových ulic je předkládán z důvodu výstavby developerských projektů v těchto místech.

Březenská

Návrh na pojmenování dosud nepojmenované ulice tvořené jediným domem čp. 2466 je předkládán z podnětu odboru živnostenského a občanskosprávního Magistrátu hlavního města Prahy z důvodu přidělování adres novému bytovému objektu.

MČ Praha 9

V Trianglu
Podnět k pojmenování krátké přístupové komunikace k nové administrativní budově Správy železniční dopravní cesty byl podán z důvodu dokončení této budovy.

Modrého
Žádost o prodloužení ulice Modrého byla podána z důvodu pokračování výstavby v této ulici východním směrem.

Nad Vysočany
Místopisná komise doporučuje zrušit ulici Nad Vysočany z toho důvodu, že na místě někdejší ulice se nachází objekt uzavřený bránou a je zjevné, že ulice zanikla. Adresa objektu za bránou je vztažena k ulici Jandově.

MČ Praha 12

Zimova, Freiwaldova, Kramperova
Návrh na pojmenování těchto tří ulic je předkládán z podnětu odboru živnostenského a občanskosprávního Magistrátu hlavního města Prahy z důvodu přidělování adres novému bytovému objektu.

MČ Praha 22

Kačenková, Mecháčková, Patyčková
Podnět k pojmenování těchto ulic byl podán z důvodu rozšíření již existující zástavby.

MČ Praha-Běchovice

Podnikatelská, Podnikatelská I, Podnikatelská II, Podnikatelská III, U výzkumu, Nad rybníkem
Žádost o pojmenování ulic na území bývalého areálu výzkumných ústavů byla předložena místopisné komisi z důvodu zlepšení orientace na daném území. Byl podán i podnět k prodloužení ulice Nad rybníkem a ulice U výzkumu, a to z důvodu výstavby rodinných domů.

MČ Praha-Vinoř

Stojická, V žabokřiku, Turkovická, Přeloučská, Mokošínská
Žádost o pojmenování ulic na území bývalého areálu výzkumných ústavů předložila místopisné komisi městská části Praha-Vinoř z důvodu pokračování výstavby na daném území. Místopisná komise zde mimo pojmenování nových ulic navrhuje drobné úpravy přejmenováním krátkého úseku ulice V žabokřiku a naopak jejího prodloužení jiným směrem tak, aby zde vznikla orientačně co nejpřehlednější síť ulic.