/zpráva z 24. jednání Rady hl. m. Prahy 19. června 2018/

„Sídliště Ďáblice nepochybně patří mezi kvalitní a promyšlenou pražskou zástavbu, která by měla být dobře ochráněna. Věřím, že společně s městkou částí Praha 8 a obyvateli sídliště Ďáblice se nám podaří nalézt to nejlepší možné řešení,“ řekla Petra Kolínská, náměstkyně primátorky.

Přestože je sídliště považováno za stabilizované území, tak se jeho proměny odehrávají nekoordinovaně a mnohdy tak ohrožují jeho jedinečné vlastnosti. Územní studie by proto měla tyto hodnoty pojmenovat a chránit je. Studie proto navrhne například koncepci veřejných prostranství včetně parků, veřejné vybavenosti a infrastruktury. Zároveň by také měla vytipovat místa, kde je možné ještě zástavbu doplnit včetně možné výšky, kapacity a způsobu využití. Hotová studie bude podkladem pro rozhodování v území a také podkladem pro Plán revitalizace. (Studií řešené území o velikosti 121 hektarů je znázorněno v přiložené mapce.)

„Studie bude mít hlavní úkol, a to chránit sídliště Ďáblice tak, aby se zachovala jeho jedinečná identita. Tento přístup a metodiku bychom rádi aplikovali v budoucnu i na další pražská sídliště,“ dodal Ondřej Boháč, ředitel IPR Praha.

Zpracovatele studie vybere IPR ve veřejné soutěži. Při zpracování analýz i návrhu studie se počítá se tím, že k plánování budou přizváni i místní obyvatelé, podobně jako tomu bylo například na sídlišti Vybíralka na Černém Mostě.

Území studie bude sloužit jako podklad pro rozhodování v území. Cena za vypracování studie se pohybuje okolo 2 000 000 Kč.

K výstavbě na sídlišti Ďáblice se také vyjádřilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 14. 9. 2017 usnesením č. 29/91, ve kterém “nesouhlasí s výstavbou vysokopodlažních budov v ulicích Střelničná 1347, Tanvaldská 1347, Frýdlantská 1351, Čumpelíkova 1222 a Šimůnkova 1625 na Praze 8”.

Sídliště Ďáblice dle vítězného návrhu Vlastimila Durdíka a Jiřího Novotného z roku 1963 rozpracovali Josef Polák, Vojtěch Šalda a hlavní architekt souboru Viktor Tuček.

Harmonogram:

  • Odevzdání návrhu studie ke kontrole pořizovateli – polovina února 2019
  • Odevzdání návrhu studie k projednání – začátek května 2019

Příloha: Mapka