„Někteří představitelé krajů pro oblast školství vyjádřili své znepokojení a shodli se na tom, že praxe krajských hygienických stanic napříč Českou republikou je nejednotná a vyvolává ve školách ohromný zmatek a nejistotu. V některých krajích se stává, že ředitelé škol často bez jasného právního zmocnění posílají své žáky do karantény kvůli výskytu koronaviru, a to pouze na základě telefonického doporučení hygienické stanice, bez potřebného písemného zdůvodnění,” sdělil radní hl. m. Prahy pro oblast školství Vít Šimral.

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo dne 2. března 2021 mimořádné opatření, podle kterého postupují orgány ochrany veřejného zdraví (hygienické stanice) v případě zjištěného rizikového kontaktu. V případě, že dojde k rizikovému kontaktu s pozitivně testovanou osobou, je jí nařízeno karanténní opatření v minimální délce trvání 14 dnů. Karanténu nelze ukončit ani zkrátit na základě negativního PCR výsledku.

„V současné době je karanténa velice striktní a u dětí školou povinné dochází k výpadku výuky na 14 dní. Čísla nakažených i nadále stoupají, a pokud bychom začali znovu opět testovat, je dost pravděpodobné, že by stoupal i počet dětí v karanténě. Během října by se ministerstvo zdravotnictví mělo zamyslet nad novou metodikou tak, aby ta převážná většina žáků, kteří jsou negativní, a přesto musí být doma, bez toho, aniž by se účastnili vzdělávacího procesu, nemusela do karantény chodit vůbec a mohla pokračovat dál ve výuce,” doplnil radní Šimral.