„Na škole je potřeba rozšířit počet učeben pro praktickou výuku a zároveň můžeme ukázat, jak by takové učebny měly vypadat v 21. století. Nově vybudované učebny navíc budou využívány jako přípravna studentských startupů a podpoří tak podnikavost pražských školáků ještě před odchodem na vysoké školy nebo do zaměstnání,“ uvedl radní hl. m. Prahy pro oblast školství Vít Šimral.

Nová hala pro praktická cvičení bude vybudována v místě původních dvorních objektů dílen a garáží, které budou odstraněny. Tyto objekty jsou nevyhovující, nejsou v současné době využívány a jejich havarijní stav ohrožuje bezpečnost žáků školy.

„Pracoviště v nové hale nám umožní ještě lépe provázat teoretické studium s praxí. Kromě toho budou tato pracoviště využívána pro workshopy pro žáky základních škol a také jako zázemí pro Coworkingové centrum a Inkubátor startupů při naší škole. Jsem vděčný Praze, našemu zřizovateli, že podporuje inovace na naší škole a umožňuje nám realizovat projekty související s novými trendy ve výuce. Také jsem rád za spolupráci s Hospodářskou komorou,” doplnil ředitel Smíchovské střední průmyslové školy a gymnázia Radko Sáblík.

Analýza trhu byla provedena při využití aplikace Tenderman a z již realizovaných veřejných zakázek odboru školství, mládeže a sportu. Financování bude zajištěno z rozpočtu hlavního města Prahy, kdy v roce 2021 je předpoklad finančního plnění 10 milionů korun (bez DPH) a v roce 2022 13 milionů korun (bez DPH). Případné nevyčerpané finance z roku 2021 budou řešeny převodem do roku 2022.