Nám. Jiřího z Poděbrad, Laubova, Ondříčkova, Lupáčova, Rokycanova, Prokopova, Husitská, Wilsonova, Ke Štvanici, Rohanské nábřeží, Těšnovský tunel, nábř. L. Svobody, Nové mlýny, Lannova, Štefánikův most, nábř. kpt. Jaroše, Bubenské nábř., Komunardů, Jateční, Jankovcova, Libeňský most, Voctářova, U Rustonky, Pod plynojemem, Pod Krejcárkem – cyklostezka směrem na Vítkov

Pořadatel doporučuje motoristům následující objížďky:

  • Severojižní magistrálu (SJM) v severním směru objeďte přes Městský okruh. SJM jižním směrem bude průjezdná.
  • Velká křižovatka u Bulhara bude průjezdná vyjma Husitské a vjezdu a vjezdu na SJM severním směrem.
  • Nábřeží Edvarda Beneše východním směrem objeďte přes Letnou.

Akci pořádá iniciativa Auto*Mat ve spolupráci s Radiem Wave.