Pro žáky a studenty je připraveno devět e-learningových lekcí a deset krátkých videospotů, na které navazuje soutěžní kvíz. Po správném zodpovězení 20 otázek z oblasti bezpečného chování na internetu jsou soutěžící zařazeni do losování o hodnotné ceny. Lekce a soutěžní kvíz jsou dostupné na webu www.kpbi.cz.

Žáci a studenti si také mohou po absolvování soutěžního kvízu zasoutěžit i v Kvízu PLUS, který je určen pro opravdové znalce problematiky elektronické bezpečnosti. Soutěžní kvíz poběží do 15. listopadu 2019, poté bude následovat losování vítězů a prezenční krajská finále soutěžního Kvízu PLUS.

„I když je to často opomíjeno, bezpečnost virtuálního prostoru je dnes stejně důležitá jako bezpečnost toho reálného. Proto je potřeba s dětmi a mladými lidmi otevřeně mluvit o nástrahách a rizicích, která jsou s používáním internetu spojena a soustavně pracovat na zvyšování internetové gramotnosti. Věřím, že k tomu přispěje i tento projekt,“ uvedl primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib.

V letošním ročníku hlavní město Praha ocení také nejaktivnější školy. Tři základní školy a tři střední školy s největším počtem úspěšných absolventů soutěžního kvízu získají poukázky v hodnotě 20, 15 a 10 tisíc korun na nákup pomůcek pro výuku v předmětech ICT. Ostatní ceny do soutěže věnuje sdružení CZ. NIC a společnosti Microsoft a Gordic.

Projekt Kraje pro bezpečný internet je realizován pod záštitou Asociace krajů ČR. Úzce také spolupracuje s Policií ČR. Jeho hlavním cílem je zvýšit informovanost o rizicích internetu a možnostech prevence a pomoci. V rámci projektu jsou kromě e-learningových kurzů pro žáky a studenty připraveny lekce pro učitele, rodiče a veřejnost, sociální pracovníky a policisty i videospoty pro rodiče, seniory a pro mládež.