Nová úprava pravidel pronájmu a prodlužování nájmu městských bytů přichází s řešením situace, kdy dojde k neprodloužení nájmu kvůli dluhu. Pokud nájemce dluží na nájemném a na zálohách za služby spojené s nájmem částku nepřevyšující platbu za tři měsíce, město s ním nově uzavře splátkový kalendář. Jeho řádné splácení potom umožňuje uzavření nové nájemní smlouvy, a to na dobu určitou jednoho roku s možností dalšího prodloužení.

„Vystěhování dlužníků z městských bytů je pro magistrát extrémně nákladné. Lidi v nouzi navíc dostává do ještě větších problémů, protože neprodloužením nájmu dojde mimo jiné k ukončení výplaty příspěvků na bydlení, které se vážou na platnou nájemní smlouvu. Konkrétní osoba se tak dostává do finanční tísně a nehradí ani předepsané platby, ani dluh. Nová úprava pravidel právě tuto situaci efektivně řeší,” říká radní pro oblast bydlení Adam Zábranský. 

Město na základě pravidel zajišťuje, aby byla pomoc při zajištění odpovídajícího bydlení vždy adresná a sociálně citlivá. Důsledně dbá na to, aby byly městské byty pronajímány jen těm, kteří pomoc opravdu potřebují. O pronájmu/podnájmu bytu nebo o nájmu ubytovací místnosti rozhoduje Rada hlavního města Prahy.