„V otázkách svozu a využití odpadu či údržby zeleně a obecních komunikací patří společnost Pražské služby mezi nejlepší a nejefektivnější firmy v České republice. Díky úspěšné dlouhodobé práci v těchto oborech získala společnost informace a zkušenosti, které nyní může předat dál a výrazně tak dalším obcím ulehčit řešení případných problémů,“ říká mluvčí Pražských služeb Julián Záhorovský.

Okruh činností, jimiž může Kompetenční centrum zainteresovaným obcím pomoci, zahrnuje například vstupní analýzu situace dané obce, návrh technického i legislativního postupu či technologické a organizační řešení i poradenství při financování.

Představitelé společnosti Pražské služby počítají s tím, že zájemci o služby Kompetenčního centra se mohou ozvat i ze zahraničí. „Je možné, že zájem projeví i zástupci rozvíjejících se ekonomik a samozřejmě jim budeme plně k dispozici,“ uvádí Záhorovský.

Veškeré další informace o službách Kompetenčního centra a kontakty na jeho pracovníky jsou na webových stránkách: kompetencnicentrum.psas.cz.