Kamiony se ze Spořilova na Jižní spojku přesunou v době mezi desátou večerní a šestou ranní. Právě nadměrný hluk v nočních hodinách je totiž jeden z největších problémů, které obyvatele Spořilova trápí. V noci zároveň návrat kamionů na Jižní spojku, odkud budou dále pokračovat na Strakonickou a Pražský okruh, nezpůsobí žádné dopravní komplikace.

„Víme, že se nejedná o samospásné opatření. Ale situace na Spořilově nás opravdu trápí a po prozkoumání řady variant je tato momentálně skutečně jediná realizovatelná. Zásadním řešením pro Spořilov a pražskou dopravu obecně je dokončení části Pražského okruhu číslo 511,“ uvedl Karel Březina.

Mezi uvažovanými variantami řešení bylo například vedení kamionové dopravy přes přemostění Jižní spojky u Kačerova. Analýza však ukázala, že by tato možnost nepřinesla požadovaný efekt, neboť ani po celkové opravě by most nebyl dostatečně únosný.

Hl. m. Praha usiluje o co nejrychlejší dokončení části Pražského okruhu č. 511, které by výrazně ulehčilo Praze zejména od tranzitní dopravy. To je však zpomalováno ze strany státu, momentálně navíc hrozí, že Praha nedostane slíbené finance od Ministerstva dopravy.

„Jak ukazuje i situace na Spořilově, důsledky případného odložení by byly pro Prahu a její občany fatální. Uděláme vše proto, aby stát své závazky vůči Praze dodržel, a věřím, že se v tomto boji sjednotí všichni Pražané,“ zdůrazňuje náměstek Březina.

 

 

V Praze 3. 8. 2011

 


ng. Karel Březina – 1. náměstek primátora hl. m. Prahy

Do funkce zvolen 30. 11. 2010. Působnost v oblasti dopravy a informatiky, dočasně mu byla svěřena oblast životního prostředí. V nepřítomnosti primátora je pověřen jeho zastupováním, neurčí-li primátor jiného náměstka.